Eikundasund:

Eikunda Consulting AS har tatt navnet fra Eikund og det gamle bynavnet Eikindasund. Eikund betyr øya som er rik på eikeskog og hører til blant de eldste stedsnavn i Norge. Skipsleia mellom Eigerøy og Eigersund har gitt navnet til både byen Egersund og kommunen Eigersund. Dette har vært en trygg havn å søke ly for skip med historie helt tilbake til vikingtiden. Vårt selskap ble etablert i Egersund, og vi har derfor valgt å bruke navnet Eikunda. Vi håper å skape trygghet for våre kunder, på samme måte som havna har gjort det i flere hundre år.

Eikunda jobber i område ifra Stavanger hvor vi har kontor i Lagårdsveien 78-80,  til Egersund hvor vi også har kontor på Langholmen og hos vår samarbeidspartner på transaksjon i sentrum av byen. Når det gjelder næringseiendom har vi avtaler med flere aktører, og kan finne løsninger til alt fra enkeltmannsforetak til store bedrifter som søker eget bygg. Vi streber etter å finne den beste løsningen til hver og en kunde, og for å få til det må vi bli kjent. Hvor er bedriften idag, hvor skal den være neste år, og hvordan vil den se ut i fremtiden? Dette er spørsmål enhver bedriftseier må stille seg, og som vi veldig gjerne hjelper dere med. Velkommen skal dere være!

Våre tjenester - mer enn bare næringsmegling

 • Leietakerrådgivning
 • Utleie av næringseiendom
 • Transaksjon  
 • Reforhandlinger av dagens leieforhold
 • Corporate finance (kommer)
 • Foto, Dronefoto & Produktsjon av 3D/360 tours - Matterport

Leietakerrådgivning

Verden er i forandring. Skal en følge med å være en bedrift som tiltrekker seg de beste i sitt felt, så må en også legge tilrette for at de kan jobbe mest mulig effektivt, og samtidig gi dem den frihet og fleksiblitet de krever. Flere jobber nå delvis hjemmefra, og har delt inn kontorene i turnusordninger for å få mindre grupper samtidig. Arealeffektivt, men kanskje ikke riktig for alle. Er kontorløsningen dere hadde før epidemien fortsatt optimale, eller har bedriften endret struktur og behov

Dette er vi spesialister på, og vi tar gjerne en prat for å se på deres behov.

Utleie av næringseiendom

 • Kontorlokaler
 • Butikk-/handelslokaler
 • Lager/logistikklokaler
 • Produksjons-/industrilokaler
 • Restaurant-/serveringslokaler

Vi har god kjennskap til, og oversikt over hva som skjer i leiemarkedet til enhver tid. Med god lokalkunnskap om næringseiendomsmarkedet i områdene vi jobber i, stort kontaktnett, samt god oversikt over tilbud og etterspørsel i markedet, gjør vi vårt ytterste for å tilfredsstille våre kunder. Vi strekker oss langt for å realisere leieobjektets fulle potensial.

Transaksjoner

Salg av næringseiendom er en kompleks prosess, og vi har derfor inngått et samarbeid med et advokatkontor som har gjort denne type prosesser i mange år. Deres kompetanse og dype forståelse for salgsprosessen gjør at vi kan gi våre kunder de beste rådene, slik at de har det aller beste beslutningsgrunnlaget, når viktige beslutninger skal tas. Vi bistår våre kunder gjennom hele prosessen til kontrakten er signert.                            
Vi har et bredt investornettverk og har oversikt over investorers interesse for de ulike segmentene. 

«Off marked» muligheter. Ikke alle næringseiendommer annonseres før salg. «Off marked» salg er en kjent transaksjonsform, og vi bistår våre kunder med å identifisere muligheter som finnes. Ta gjerne kontakt for en prat om «off marked» muligheter.

Reforhandlinger av dagens leieforhold

Vi bistår gjerne leietakere i å fremforhandle bedre vilkår i dagens eller fremtidige kontrakter. Det går ofte på årsleie, men det kan også være gårdeiers vilje til å imøtegå leitaker i en omorganisering som gjør at kontorbehovet har endret seg. 

Corporate finance

Her er vi i gang med en samarbeidspartner som har tung bakgrunn, og som spesielt er rettet mot det grønne skiftet og fornybar energi, men som også kan bistå ved større eiendomsprosjekt. Kommer med mer informasjon her når vi har inngått avtalen formelt.

Foto, Dronefoto & Produktsjon av 3D/360 tours - Matterport

Vi har profesjonelt utstyr til å punktfotografere hele bygg i 3D - og lage såkalte 360 tours. Dette er en glimrende måte å nå ut til kundegrupper som sitter i andre byer eller land for å gi dem en virtuell modell de kan gå igjennom hele bygget. Videre kan det være et redskap som kan brukes til opplæring innen sikkerhet eller styringsverktøy til tekniske rom m.m. En kan legge til hyperlinker eller info på hver og en miste detalj i bygget og på den måte få manualer opp ved et tastetrykk. Dette er noe vi satser på som et sideprodukt og som vi ser mulighetene til å videreutvikle. Vi bruker blandt markedets beste kamera og programmvare til dette (Matterport) som tilbyr en oppslukende og interaktiv 3D-opplevelse for dokumentasjon og administrasjon. Inkludert verktøy som målinger, Mattertags og eksport til CAD/BIM-programmer som AutoCAD og Revit. Vi har sikret oss domenet: office360 og vil legge ut tjenestene vi har innen foto her om kort tid.

Sjekk hvordan vi kan lage en løsning for deres kontor - denne modellen er ikke helt ferdig enda, men gjør at vi kan tilby visninger til potensielle kunder som ikke har anledning til å besøke senteret fysisk - trykk link Evolve 360: 

bilde fra Evolve Lagårdsveien

Bilder fra kontorene vil leier ut for Evolve i Lagårdsveien - Stavanger

Over - kontor for 3 personer, og under ser dere bilde av 1 av totalt 8 møterom på dette senteret

Under ser dere noenkontorløsninger vi kan tilby i åpent landskap

Åpne landskap med god takhøyde og fantastisk utsikt ut over båthavna. Under ser en løsninger på et teamrom til 6 personer

Under ser en ett av flere møterom - senteret har også mange stillerom/telefonrom

Under ser du arbeidsbord / møtebord i en større kontorløsning vi tilbyr

© Opphavsrett eikunda